Advies

Project- of interim-manager

Een van de succesfactoren van een projectmanager is zijn enthousiasmerend vermogen. Daarnaast zijn inhoudelijke deskundigheid en flexibiliteit belangrijk. Omdat Benoît deze succesfactoren beheerst kan hij een doorslaggevende bijdrage leveren aan:

  • Interim projectmanagement
  • Externe projectondersteuning
  • Troubleshooting

Voorbeelden
Cliëntenervaringsonderzoek Sociaal Domein, Maastricht en het Heuvelland
Ophalen van verhalen voor de werkgroep Regionale aanpak klantervaring, bij 6 gemeenten in de regio Maastricht Heuvelland.
Deze opdracht is per 01-10-2019 afgerond.

De Pijler.
In 2017 is Benoît opnieuw gevraagd om stichting de Pijler te ondersteunen als interim coördinator. Tijdens deze opdracht heeft hij samen met het bestuur de werkzaamheden van de Pijler ondergebracht bij het Huis voor de Zorg en heeft hij het werkplan 2018 geschreven. Deze opdracht is voortgezet bij het Huis voor de Zorg (later Burgerkracht Limburg). Hij heeft de adviseurs aangenomen, zorg gedragen voor de uitvoering van de werkzaamheden en de Pijler als expertise centrum voor Armoede, Sociale Zekerheid en Cliëntenraden weer op de kaart gezet. Per 1 juni 2019 is hij voor het uitvoeren van deze opdracht in dienst bij Burgerkracht Limburg.

Proeftuin Sociaal Team Caberg Malpertuis, gemeente Maastricht.
Als coach van het Sociaal Team Caberg-Malpertuis – Brusselse Poort west – Malberg – Oud Caberg in Maastricht versterkte ik de krachten van – en de samenwerking in het team zodanig dat zij gezamenlijk vorm kunnen geven aan een nieuwe manier van werken in het Sociaal Team. Daarnaast coachte ik het team in het opnieuw vormgeven van het professioneel handelen van de teamleden. Het Sociaal Team als kwartiermakers van een nieuwe, innovatieve manier van werken.

In de tweede fase van de opdracht was ik als onafhankelijk procesbegeleider betrokken bij het oprichten van 4 nieuwe sociale teams in de gemeente Maastricht. Enthousiasmeren, structureren en activeren waren de kernwoorden van deze opdracht. Geweldig om aan de wieg te staan van deze nieuwe ontwikkelingen.

Deze opdracht is per 01-01-2016 afgerond.

Stichting de Pijler
Als coördinator a.i. droeg ik vanaf september 2014 zorg voor de continuïteit van de inhoudelijke werkzaamheden, realiseerde ik de transitie die de stichting doormaakt naar een moderne bedrijfsvoering en ondersteunde ik het bestuur hierin. Tevens was ik gesprekspartner voor de Provincie Limburg en interne en externe partners. Deze opdracht is afgerond in Juli 2015. Een mooi voorbeeld van een uitdagende en succesvol afgeronde opdracht.

Stavoor re-integratie
Benoît is als projectmanager Life- en homecoaching van 2009 tot 2011 verantwoordelijk geweest voor het opzetten en realiseren van dit project in Heerlen, Brunssum, Onderbanken en Landgraaf.

ADV-Limburg
De trojka Coach en Co, Arthur Jansen Advies en Benoît Hameleers, coaching-advies-training hebben in opdracht van de provincie Limburg in 2008-2009 de nieuwe Anti Discriminatie Voorziening Limburg ontworpen en vormgegeven.

Duurzame inzetbaarheid.
Veel organisaties hebben veel 50+ medewerkers in dienst. Benoît adviseert uw organisatie in HR vraagstukken rondom Duurzame inzetbaarheid, biedt workshops aan en coacht individuele werknemers. Meer informatie bij Training en Coaching

Teamcoaching Sociale Wijkteams.
In 2014 en 2015 heeft Benoît ervaring opgedaan met het coachen van Sociale Wijkteams in Maastricht. Deze ervaring heeft geresulteerd in een aanpak die teams in staat stelt de uitdagingen, die interdisciplinair werken in een veranderende omgeving met zich mee brengen, adequaat aan te pakken. De aanpak richt zich op het team, de taak (werkwijze), het individu en de presentatie en communicatie naar buiten. Wekelijkse bijeenkomsten met verschillende werkvormen en onderwerpen houden het Sociaal Wijkteam in beweging, in ontwikkeling en taakgericht. Neem contact op voor een advies en aanpak op maat op uw specifieke situatie.

Moderator
Benoît is een ervaren moderator/voorzitter bij diverse informatie en voorlichtingsbijeenkomsten. Vooral als de onderwerpen gevoelig liggen, de emoties hoog kunnen oplopen, de belangen ver uit elkaar liggen, zal hij een bijeenkomst in goede banen leiden en er zorg voor dragen dat het beoogde doel bereikt wordt.

Voorbeelden

  • Symposium stichting Samenwerkende Fitnesscentra Maastricht
  • Informatieavond aanbesteding openbaar vervoer van de Provincie Limburg
  • Eerste Sportcafé van de gemeente Maastricht, over toekomstig sportbeleid. Benoît was gespreksleider en mede organisator
  • Informatie bijenkomst windmolenpark Lanakerveld, gemeente Maastricht
  •  Informatiebijeenkomst hondenlosloopgebied St. Pietersberg Maastricht
  •  Evaluatie Magisch Maastricht in opdracht van de gemeente Maastricht
  •  Informatieavonden herinrichting Brusselsestraat in opdracht van de gemeente Maastricht