top of page
Search
  • Writer's pictureBenoit Hameleers

Meer bereiken door NIET te DOEN.
Afgelopen weekend deed ik de persoonlijke ontwikkelings – leiderschaps/management training “Niet Doen” van Ineke Hurkmans en Suzanne Weterings op Landgoed Hoorneboeg in Hilversum. Het is geen therapie, geen coaching, geen training, geen workshop schrijft Ineke op haar website en dat klopt!


“Niet Doen” is een door Ineke Hurkmans ontwikkeld concept waar ze na veel experimenteren een boek over aan het schrijven is. Het gaat over projecten, lesgeven, coaching en leidinggeven. “Niet Doen” bevindt zich tussen “Iets Doen” en “Niets Doen”. Als je coachees, projecten, studenten, collega’s, vrijwilligers, kinderen wil laten groeien en ontwikkelen dan moet je ruimte geven, je moet NIET DOEN. Tijdens dit weekend heb ik nóg meer geleerd over dit concept, maar ik heb vooral geleerd hoe moeilijk het is om de ruimte bij de ander of het proces te laten. Hoe ongemakkelijk (en kwetsbaar) het kan zijn als je de controle over hierover moet loslaten. En ik zag hoe NIET DOEN werkt als je als trainer hier radicaal voor kiest. Een mooi weekend.


En wat heb ik er dan aan? Ik kan NIET DOEN gelijk inzetten in mijn werk als coach. Als ik kies om NIETS te DOEN dan ga ik uit verbinding zal ook de coachee uit verbinding gaan. Als ik kies om steeds weer IETS te DOEN in mijn sessie dan blijf ik weliswaar in verbinding maar geef ik jou als coachee niet voldoende ruimte om jezelf maximaal te ontwikkelen. Door te kiezen voor NIET DOEN blijf ik met jou als coachee in verbinding terwijl jij de maximale ruimte hebt om je te ontwikkelen.


Meer weten? Neem met mij contact op of check www.jumpmovement.com

218 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page